CÔNG TY CP FICO CÔNG NGHỆ CAO
Địa chỉ: Lầu 1 - Số 45 Hoa Mai - Phường 2 - Quận Phú Nhuận - TP.HCM
Số điện thoại: (028) - 35109008                        Fax: (028) - 35109007             
Email: sales@ficohitech.com.vn

Đối tác