Gạch Block BF19 04 lỗ

Liên hệ

Mã sản phẩm: BF19


Gạch Block (Cement Blocks)

Gạch Block (Cement Blocks)
 
Tiêu chuẩn TCVN 6477:2011  
Thông số kỹ thuật Cường độ chịu lực
Compressive strength
5.0 – 10.0 mpa
Độ hút nước
Water absorption
(6 - 10)%
Thông số tính toán
Kích thước – Dimension (mm) 190x190x390
Khối lượng – Weight (kg) 17
Viên/m2 – Brick/m2 12.50
Viên/m3 – Brick/m3 62.50
Viên/m2 tường xây– Brick/m2building 10.99
Viên/m3 tường xây– Brick/m3building 54.95
Lượng vữa cho 1m3xây – Total building mortar 0.12

Sản phẩm liên quan

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Đối tác