Gạch Block BF9 Demi

Liên hệ

Mã sản phẩm: BF9 Demi


Gạch Block (Cement Blocks)

Gạch Block (Cement Blocks)
Tiêu chuẩn TCVN 6477:2011  
Thông số kỹ thuật Cường độ chịu lực
Compressive strength
5.0 – 10.0 mpa
Độ hút nước
Water absorption
(6 - 10)%
Thông số tính toán
Kích thước – Dimension (mm) 90x190x190
Khối lượng – Weight (kg) 4.5
Viên/m2 – Brick/m2 27.00
Viên/m3 – Brick/m3 299.90
Viên/m2 tường xây– Brick/m2building 23.60
Viên/m3 tường xây– Brick/m3building 262.20
Lượng vữa cho 1m3xây – Total building mortar 0.26
 

Sản phẩm liên quan

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Gạch Block (Cement Blocks)

Xem thêm >

Đối tác