Gạch đinh

Liên hệ

Mã sản phẩm: GOF02


Gạch Đinh XMCL (Solid Bricks)
Gạch Đinh XMCL (Solid Bricks)
Tiêu chuẩn TCVN 6477:2011  
Thông số kỹ thuật Cường độ chịu lực
Compressive strength
Min 7.50 mpa
Độ hút nước
Water absorption
(6 - 10)%
Thông số tính toán
Kích thước – Dimension (mm) 40x80x180
Khối lượng – Weight (kg) 1.20
Viên/m2 – Brick/m2 138.89
Viên/m3 – Brick/m3 1,736.11
Viên/m2 tường xây– Brick/m2building 87.72
Viên/m3 tường xây– Brick/m3building 1,096.49
Lượng vữa cho 1m3xây – Total building mortar 0.37

Sản phẩm liên quan

Đối tác